برگزاری 18 جلسه کمیسیون معاملات در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از برگزاری 18 نشست مربوط به کمیسون معاملات در سال 96 در استان مازندران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مهندس مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت در طول سال 96 در مجموع 18 جلسه مربوط به کمیسبون معاملات شامل 7 جلسه مربوط به مناقصه، 9جلسه مربوط به استعلام بهاء و 2 جلسه هم مربوط به حراج در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار شد که منجربه عقد قرارداد معامله به ارزش حدود 32 میلیارد ریال گردید.

وی افزود از ابتدای سال جاری تاکنون نیز حدود 6 جلسه کمیسیون معاملات در قالب مناقصه، استعلام بهاء و حراج با حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان مازندران و نمایندگان دستگاههای نظارتی در اتاق جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار شد.

 

.

.

.

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید