اعزام نیروهای شرکت جهت موجودی گیری انبار کارگزاران استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان،

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود

اعزام کارشناسان و نیروهای شرکت جهت موجودی گیری انبارهای کارگزاران خبر داد. وی افزود ، با توجه به افزایش قیمت کودهای شیمیایی انبار تمامی کارگزاران  ازصبح امروز 98/11/1 موجودی گیری خواهند شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید