توزیع کود اوره ده ماهه شهرستان قاین خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرد : از ابتدای سال جاری تا پایان دیماه مقدار 1127 تن کود اوره برای توزیع در بین کشاورزان شهرستان قاین تحویل کارگزاران تحت پوشش شرکت شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید