بازدید معاونت بهبود تولیدات گیاهی از سایت بذر گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از بازدید معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان و هئیت همراه از سایت بذر شرکت در روز سه شنبه مورخ 1 بهمن ماه سالجاری خبر داد.

محمدی با بیان اینکه در این بازدید ازمراحل بوجار بذر، میزان پروسس بذر، نحوه پارت چینی، دستگاه های بوجاری و آمادگی توزیع بذر توسط شرکت تبادل نظر بعمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید