حمل 7800 تن کود ازته دی ماه در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از حمل 7800 تن کود کشاورزی از نوع ازته در استان مازندران در دی ماه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود ازته حمل شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق شبکه کارگزاران توزیع تحت پوشش به کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران تحویل داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید