نمونه برداری از بچ 2 پارت 13 روغن ولک تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک

بمنظور کنترل کیفی محصول روغن ولک تولیدی مجتمع، کارشناس آزمایشگاه مجتمع شیمیائی آبیک در روز چهارشنبه 2 بهمن ماه سالجاری از بچ 2 پارت 13 روغن تولیدی نمونه برداری نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید