عملیات موجودی برداری کودهای شیمیایی از انبارهای کارگزاران

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، 

در راستای اجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار عملیات شمارش و موجودی برداری کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه از انبارهای کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان آغاز شد، با توجه به افزایش قیمت کودهای فسفاته و پتاسه بر اساس مصوبه کارگروه بازار ، از مورخ 98/11/6 کار موجودی برداری و شمارش کودهای مذکور توسط 4 اکیپ در سطح شهرستان های استان تهران آغاز شده است ، بنا به اظهار رییس اداره بازرگانی این عملیات تا دو روز آینده نیز ادامه خواهد یافت ، لازم به یادآوری است قیمت کود سوپر فسفات تریپل به ازائ هر کیسه 85800 تومان ، کود سوپر فسفات ساده هر کیسه 35750 تومان ، کود سولفات پتاسیم هر کیسه 117000 تومان و کود کلرور پتاسیم هر کیسه 65000 تومان می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید