تحویل 7300تن کود ازته به کشاورزان در دی ماه در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تحویل 7300تن کود کشاورزی از نوع ازته در دی ماه سال جاری به کشاورزان استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود ازته تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  از طریق شبکه کارگزاران توزیع تحت پوشش به کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران تحویل داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید