تامین 12700تن کود پتاسه در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین 12هزار و 700تن کود کشاورزی از نوع پتاسه در استان مازندران از ابتدای سال زراعی جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود پتاسه تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  از طریق شبکه کارگزار توزیع تحت پوشش دربین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید