توزیع کودهای تفاهم نامه ای(غیرتکلیفی)

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

این شرکت در 10 ماهه ابتدای سال جاری بیش از 167 تن انواع کود شیمیایی تفاهم نامه ای را از طریق شبکه کارگزاران خود به کشاورزان تحویل نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید