آموزش ثبت و رسید حواله ها و ..(سیستم توزیع هوشمند)

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

آقای مهندس محمد شهیاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان اظهار داشت  با توجه به صدور پروانه کارگزاری جدید در شهرستان بیجار آموزش حضوری و عملی در خصوص نحوه ثبت حواله های فروش به کشاورزان و ثبت و رسید بارنامه ها در سیستم  توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی، چگونگی تکمیل فرم های پایش و ... برای کارگزار به انجام رسید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید