توزیع 205 تن کود کلرور پتاسیم درآمل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 205 تن کود کشاورزی از نوع کلرورپتاسیم در شهرستان آمل در دی ماه سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود کلرور پتاسیم  تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 10کارگزار توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان آمل توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید