برگزاری جلسه با معاون مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از نشست صمیمی با معاون تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: به منظور تبادل نظر در خصوص نمونه کودهای ارسالی به آزمایشگاه مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی کرج مدیر استان البرز با آقای مهندس منوچهر دستور معاون تحقیقاتی مرکز بحث و تبادل نظر نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید