حمل و توزیع کود شهرستان مریوان در دی ماه سال 98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از تامین و توزیع  50 تن کود ازته و 30 تن کود فسفاته و 15 تن کود پتاسه جهت تامین کود مزارع گندم و باغات در دی ماه سالجاری به شهرستان مریوان خبرداد.

آقای مهندس محمد شهیاد با اعلام این مطلب افزودند:

کود تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق عوامل توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان مریوان توزیع شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید