فعالیت بیش از 85 هزار بهره‌بردار کشاورزی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به نقل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: بخش قابل توجهی از درآمد مردم استان مرزی و کویری خراسان جنوبی از بخش کشاورزی حاصل می‌شود و عمده‌ترین اتکای اقتصاد مردم وابسته به بخش کشاورزی و دامداری است.

وی افزود: فعالیت بیش از 85 هزار بهره‌ بردار کشاورزی و دامپروری در استان خراسان جنوبی که 35 درصد جمعیت شاغلان استان را تشکیل می‌دهند، نشان دهنده این است که بخش کشاورزی اهمیت ویژه‌ای در توسعه پایدار استان دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید