توزیع120تن کود کلرور پتاسیم دی ماه در مرکز مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 120تن کود کشاورزی از نوع کلرور پتاسیم در شهرستان ساری به عنوان مرکز مازندران  در دی ماه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود کلرور پتاسیم  تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 7کارگزار توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان ساری توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید