سهم کود شیمیایی سولفات پتاسیم شهرستان فردوس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آزنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تامین 10 تن کود سولفات پتاسیم برای توزیع بین کارگزاران شهرستان فردوس در دیماه سال جاری خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید