تامین و توزیع363تن کود سوپر فسفات درجویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 363تن کودکشاورزی از نوع سوپرفسفات تریپل در شهرستان جویبار  در 10 ماهه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود  سوپرفسفات تریپل تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 11کارگزار توزیع در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان جویبار توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید