کارگروه بازرسی و کنترل کیفی کود استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

کارگروه بازرسی و کنترل کیفی استان قم با حضور نماینده ی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در تاریخ 20 بهمن سالجاری از  شرکت کیمیا کود پارس بازدید و بازرسی بعمل اوردند و تذکرات لازم طبق دستورالعمل های موجود به این تولید کننده داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید