توزیع کود در بین کارگزاران بشرویه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از تامین و توزیع 1562 تن کود شیمیایی اوره برای شهرستان بشرویه در ده ماهه سال جاری خبر داد.

وی افزود: کودها توسط کارگزاران تحت پوشش شرکت در بین کشاورزان توزیع می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید