تامین کود اوره شهرستان خوسف

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از تامین و توزیع 537 تن کود شیمیایی اوره برای کارگزاران تحت پوشش شرکت در شهرستان خوسف در ده ماهه نخست سال جاری خبر داد تا در بین کشاورزان متقاضی کود توزیع شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید