گزارش عملکرد گروه پایش استان آذربایجان غربی در بهمن ماه 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

در بهمن ماه 1398 گروه پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از تعداد 22 واحد انبار کارگزاری در سطح استان بازدید و از مقدار 1700 تن انواع کود شیمیایی حدود 240 تن از آن (از 3300 نفر کل بهره بردار حدود 371 نفر از آن) پایش و کنترل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید