به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی:

برگزاری سمینار آموزشی با موضوع " پوشش دارکردن بذور"

سمینار آموزشی با موضوع " پوشش دارکردن بذور" با هدف ارتقاء کیفیت بذور،  توسط آقای مهندس لطفی نژاد با حضور کارشناسان  واحدهای آزمایشگاهی روز چهارشنبه ششم تیرماه در سالن آمفی تئاتر مرکز تحقیقات کرج برگزار گردید.  

در این سمینار درباره ی مزایای پوشش دار کردن بذور از جمله  افزایش درصد و سرعت جوانه زنی- کاهش آلودگی های زیست محیطی - ارزش افزوده اقتصادی این تکنولوژی مطالبی ارائه گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید