تأمین کود برای سبزی کاری در شهرستان های مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین و توزیع کودهای کشاورز ی پرمصرف مورد نیاز برای مصارف سبزی کاری  در 22شهرستان استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: کودهای کشاورزی تأمین شده برای مصارف سبزی کاری شامل کودهای ازته،فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید