تأمین کود برای 8500 هکتار کشت زمستانه درآمل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین و توزیع کودهای کشاورز ی پرمصرف مورد نیاز برای 8500 هکتار کشت زمستانه در شهرستان آمل استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: کودهای کشاورزی تأمین شده برای کشت زمستانه شهرستان آمل شامل کودهای ازته،فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید