گزارش فعالیت باشگاه کشاورزان استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان در خصوص فعالیت باشگاه کشاورزان بیان نمودند که تعداد اعضای باشگاه کشاورزان از مرز 8787نفر گذشت و در ادامه اعلام کردند که:

از ابتدای راه اندازی باشگاه در استان 826 مورد توصیه فنی به کشاورزان ارائه شده و 162 نفر به طور حضوری به باشگاه مراجعه نمودند،امید است که با افزایش کشاورزان راندمان کاری بالا رفته و کشاورزان به اهداف مورد نظر خویش نزدیک شوند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید