جلسه کمیسیون معاملات مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور تامین و تدارک مایحتاج مورد نیاز مجتمع و سایر موضوعات مربوطه ، جلسه ای با حضور مدیر مجتمع ، معاون مالی اداری ، رئیس امور مالی و رئیس امور اداری  و دبیر کمیسیون معاملات مجتمع شیمیائی آبیک، امروز در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید