نظارت کارشناسان کمینه فنی گندم استان بر عملیات مصرف کود در پایلوت تغذیه ای گندم درگلستان

به گزارش روابط عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی استان  گلستان، 

حمید هزار جریبی مدیر شرکت با اعلام این خبر گفت: عملیات مرحله سوم   مصرف   کود در کرت شاهد و  شرکت های تولید کنند ه کود در مزرعه پایلوت تغذیه ای گندم با حضور اعضای  محترم کمیته فنی استان و نماینده شرکت های تولید کننده کود  انجام  شدکارشناسان  ناظر بر عملیات مصرف کود  در 4 هکتار از مزارع تجمیع شده آقای علی خوری جندقی  نظارت داشتند..

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید