کود سوپرفسفات تریپل شهرستان سیروان تامین شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام ازخرید وتوزیع کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل توسط کشاورزان  شهرستان سیروان خبر داد.

آیت جمالی با اعلام این خبر گفت : مقدار 818 تن کودشیمیایی سوپرفسفات تریپل بین  کشاورزان شهرستان سیروان توزیع شده است و نیاز کشاورزان تامین شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که شهرستان سیروان دارای 2 کارگزار بخش خصوصی می باشد که کود تامین شده را در دسترس کشاورزان قرار می دهند.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید