به روز رسانی سامانه هوشمند ثبت کودی استان

به روز رسانی سامانه هوشمند ثبت کودی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران 

به دلیل بروز اشکالاتی در روند ثبت کودی در سامانه هوشمند و با پیگیریهای صورت گرفته در طی یک ماه گذشته ایرادات موجود برطرف و اکثریت قریب به اتفاق کارگزاران نسبت به ثبت رسید انبار و فروش کود به کشاورزان در سامانه هوشمند اقدام و به روزرسانی گردیده است ، در راستای برطرف شدن اشکالات پیشنهادات نیز به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها به عمل آمد تا در آینده شاهد بروز چنین مشکلاتی از این دست نباشیم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید