کلاسهای دوره های هواشناسی و حضور همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

حضور همکاران و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی در کلاسها و دوره های آموزشی هواشناسی مستقر در اداره هواشناسی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

دوره های آموزشی کاربردی  هواشناسی در کشاورزی چندین مرحله   با حضور کارشناسان  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی در اداره هواشناسی استان تشکیل میگردد  و اساتید محترم اداره کل هواشناسی به تدریس مطالب تئوری وعملی با مفاهیم  هواشناسی ، اقلیم شناسی ، شبکه پایش جهانی جو و اقیانوس ، پدیده ها و پیش بینی های جوی بر اساس ابعاد مکانی و زمانی ، وظایف ایستگاههای هواشناسی ، دیده بانی های فنولوژی و اندازه گیری های بیو متری ، جلسات دیسکاشن هواشناسی و اثرات آنها  پرداخت میشود .

 در این دوره های  آموزشی  اطلاعات جامعی از وضعیت آب و هوای استان ارائه میگردد و نحوه پیشگیری از سرمازدگی باغی مورد انتظار آموزش داده میشود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید