برگزاری تجدید مناقصه خرید داخلی کود ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اسفند 98

فرایند تحویل اسناد تجدید مناقصه خرید کود سوپر فسفات ساده گرانوله به صورت کارمزدی از تولید کنندگان داخلی

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

فر ایند تحویل اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سی هزار تن کود سوپر فسفات ساده گرانوله به صورت کارمزدی از تولید کنندگان داخلی، به شرکتهای متقاضی ( مناقصه گر)، توسط کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، از روز شنبه، دهم اسفند ماه سال جاری آغاز و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه، چهاردهم ماه یاد شده به پایان میرسد.  

مناقصه مذکور در روز شنبه، بیست چهارم اسفند ماه سال جاری، ساعت 14، با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در دفتر مرکزی شرکت یاد شده برگزار خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید