توصیه کودی به نهالکاران شهرستان کرج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید نهالستان ها در  شهرستان کرج خبر داد.

علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود : در راستای بررسی توزیع کود جهت نهال کاران و همچنین میزان رضایت بهره برداران از کودهای توزیعی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، کارشناس فنی این مدیریت به همراه معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرج از تعدادی از نهالستان های شهرستان کرج بازدید و نکات فنی در خصوص نحوه استفاده از کودهای شیمیایی توزیعی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارائه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید