توزیع 95تن کود کلرور پتاسیم بصورت تعاونی در قائمشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 95تن کود کشاورزی از نوع کلرور پتاسیم در 11ماهه سال جاری در شهرستان قائم شهر بصورت تعاونی خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود یادشده از طریق 4کارگزار توزیع تعاونی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح شهرستان قائمشهر در بین کشاورزان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید