توزیع 1990تن کود بصورت تعاونی در قائمشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 1990تن انواع کودهای کشاورزی پرمصرف بصورت تعاونی در 11ماهه سال جاری در شهرستان قائم شهر بصورت تعاونی خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای پرمصرف  یادشده از طریق 5کارگزار تعاونی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح شهرستان قائمشهر در بین کشاورزان توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید