برگزاری جلسات مدیریت و نظارت بر کالاهای اساسی کشاورزی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه

برگزاری جلسات متعدد تیم پایش در راستای نظارت بر توزیع کالاهای اساسی کشاورزی در وزارتخانه متبوع با حضور آقایان مهندس وفابخش معاون محترم وزیر و مهندس مریدنژاد معاونت محترم برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات به همراه کارشناسان اداره فرابری داده های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستای اطلاعات بارگذاری شده در سیستم سامانه طراحی شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید