تامین و تدارک کود در استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

باعنایت به نیاز شدید بخش کشاورزی و به ویژه کشت محصولات شتوی به کودازته اوره، ضمن  هماهنگی مستمر با مسئولین مجتمع پتروشیمی شیراز و شرکت تعاونی کامیونداران مرودشت در جهت تهیه تامین و تدارک  کود حداکثر توان خود را با بسیج امکانات بکار بسته به طوریکه روند تحویل کود با شیب ملایم در حال افزایش می باشد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید