نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور از میز خدمت شرکت بازدید خواهد نمود

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، هفته آینده نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور از میز خدمت الکترونیک شرکت، بازدید به عمل خواهد  آورد.

 

میز خدمت چیست :

معمولا “مرکز تماس ” به نقطه‌ای گفته می‌شود که ارتباط بین مخاطبین و سازمان را از طریق رسانه‌های ارتباطی مانند تلفن یا دیگر رسانه‌های الکترونیکی مانند وب سایت، پست الکترونیکی ...را برقرار می‌کند. اما در سال‌های اخیر سازمان‌ها شاهد رشد مراکز میز خدمت هستند. بدین معنی که این مراکز درخواست مخاطبین را دریافت نموده و در صورت امکان به آن پاسخ داده و یا به مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی ارجاع می‌دهند. با ترکیب سامانه‌های مخابراتی، سامانه‌های مدیریّت عملکرد و سامانه‌های ارتباطات مشتریان، شاهد ظهور نسل جدیدی از سامانه‌های اطلاعاتی هستیم که تقریبا تمامی مراحل رسیدگی به درخواست مخاطبین را پوشش داده و مدیریّت و ارزیابی سرویس ارائه شده به مخاطب را نیز بر اساس اطلاعات واقعی عملکرد انجام می‌دهند.

  • ذینفعان اصلی میز خدمت
  • ذینفعان اصلی میز خدمت را می‌توان بشرح زیر نام برد:

• مخاطبین/ مشتریان سازمان که درخواست‌های متفاوتی را از سازمان دارند(انعقاد قراردادها – ارسال صورتحساب – ضمانتنامه )

• تکمیل فرمها  و دریافت اطلاعات و مدارک و مستندات

  • پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع

 

متقاضیان میز خدمت

می‌توان مخاطبین و مشتریان را به دو دسته نیز تقسیم نمود:

  • میز خدمت حضوری

 محلی که ارباب رجوع با مراجعه به آن اضافه بر دریافت اطلاع از روند دریافت خدمت ، می تواند در خواست خدمت خود را به میز خدمت ارائه کرده و در زمان تعیین شده توسط دستگاه در همین محل خدمت خود را دریافت کند و نیازی به این ندارد که به واحدهای مختلف دستگاه مراجعه کند . به عبارت دیگر میز خدمت حضوری تنها نقطه تماس شهروند با دستگاه برای ارائه در خواست خدمت و دریافت خدمت است .

 

  • میز خدمت الکترونیکی محلی است که در وبگاه یا پورتال دستگاه پیش بینی شده ( اتوماسیون اداری – باشگاه کشاورز -) که ارباب رجوع می تواند بدون مراجعه حضوری به دستگاه تنها با مراجعه به میز خدمت الکترونیکی در خواست خود را ارائه و از همین محل خدمت خود را دریافت نماید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید