تداوم عملیات کیسه گیری اوره در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز چهارشنبه 14 اسفند ماه 1398، از مقدار 150 تن کود اوره فله ارسالی از بندر امام حدود 70 تن از آن در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی جهت آماده سازی برای ارسال به کارگزاران توزیع کود کیسه گیری، توزین و سردوزی شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید