حمل و توزیع کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از تامین و توزیع  بیش از 49 هزار تن کود اوره در سالجاری تا تاریخ 98/12/15  به استان کردستان خبرداد.

آقای مهندس محمد شهیاد با اعلام این مطلب افزودند:

کود تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق عوامل توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح  شهرستانهای استان  توزیع شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید