سهمیه کود بهمن ماه شهرستان فردوس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرد: در بهمن ماه 100 تن انواع کود شیمیایی برای توزیع بین کشاورزان متقاضی کود به انبار کارگزاران شهرستان فردوس فرستاده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید