برگزاری ششمین جلسه کار گروه پایش و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیائی در استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

برگزاری ششمین  جلسه کار گروه  پایش و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیائی در استان مرکزی با حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و همکاران گروه پایش در19 اسفند ماه سال 1398 :

جلسه هماهنگی در رابطه با بازدید و پایش کارگزاران درمحل دفتر مدیریت  شرکت خدمات حمایتی استان با حضور مدیر و مسئول  بازرگانی کود و همکاران گروه پایش شعبه برای هر چه بهتر انجام شدن امر بازرسی و پایش کارگزاران برگزار شد . 

در این جلسه مدیر استان  سید علیرضا موسوی اعلام نمودند :   ضمن گزارش آمار حمل کود های شیمیایی از مبادی، نظارت بر روند صحیح توزیع نهاده های کشاورزی را امری ضروری دانستند. ایشان خاطر مواردی همچون وزن کیسه ها ، نمونه برداری از کودهای ارسالی، قیمت فروش کودها و صدور فاکتور، توسط عوامل نظارتی طبق فرمهای پایش  به صورت مستمردر کل استان  کنترل گردد .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید