بازدید مدیر و معاونت شرکت خدمات حمایتی از فعالیت انبار استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز سه شنبه بیستم اسفند ماه 1398، سرپرست محترم شرکت خدمات حمایتی استان به همراه معاونت محترم اداری مالی بازرگانی از مراحل کیسه گیری، توزین، سردوزی و صفافی کود اوره فله در انبار استان آذربایجان غربی بازدید کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید