توزیع 200تن کود پایه توسط بخش خصوصی در عباس آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 200تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف و پایه  در شهرستان عباس آباد در 11 ماهه سال جاری توسط بخش خصوصی خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی  تامین شده  توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق3 کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان عباس آباد توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید