انبارگردانی استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری 

انبارگردانی شعبه استان چهارمحال و بختیاری با حضور تیم اعزامی از تاریخ 98/12/25 لغایت 98/12/26 انجام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید