توزیع مستقیم 14تن کود سوپرفسفات درمحمودآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 14تن کود کشاورزی از نوع سوپرفسفات تریپل در شهرستان محمودآباد در 11 ماهه سال جاری بطور مستقیم خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودسوپرفسفات تریپل تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بطور مستقیم  در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان محمودآباد توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید