انجام عملیات انبارگردانی سال 98 در کلیه انبارهای شرکت

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امور مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

عملیات انبارگردانی سال 98 کلیه انبارهای شرکت  علیرغم شیوع  بیماری کرونا به همت کارشناسان این مدیریت و همکاری عاملین ذیحساب و کارشناسان شعب با رعایت اصول و موازین بهداشتی در موعد مقرر به نحو مطلوب انجام گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید