به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری:

خرید و تخلیه بذور گندم و جو در انبار استان

حسب برنامه تهیه وتامین بذور اصلاح شده در سال جاری این شرکت از تاریخ 97/4/2 نسبت به خرید و تخلیه انواع بذور گندم و جو اقدام نموده که تاکنون مقدار1657211 کیلوگرم به  بشرح ذیل از پیمانکاران بذری   خریداری  وتخلیه گردید.  لازم به ذکر است کل برنامه تولیدی این شرکت  1271 تن گندم و1508 تن  جو در طبقات مختلف بذری  اعم از پرورشی ،مادری وگواهی شده خواهد بود .

1- جو آبی1.111.421کیلوگرم

2- جود دیم در طبقات مختلف 311.580 کیلوگرم

3- گندم آبی  225.390 کیلوگرم

4- گندم دیم  8.820 کیلوگرم 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید