تخلیه و کیسه گیری کود اوره فله در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز چهارشنبه 28 اسنفد ماه 1398، 250 تن کود اوره فله ارسالی از مبادی به انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی وصول گردید. سرپرست محترم شرکت آقای مهندس قربانی به اتفاق معاونت محترم اداری، مالی و بازرگانی استان از روند عملیات تخلیه، کیسه گیری و توزین کودهای مذکور بازدید کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید