ورود 1100 تن کود فله اوره از بندر امام به انبار استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز شنبه  نهم  فروردین ماه 1399، مقدار 1100  تن کود  اوره فله  حمل شده  از مبدأ بندر امام به انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی تخیله  گردید. این کود پس از کیسه گیری، توزین و سردوزی از طریق کارگزاران در دسترس کشاورزان در سراسر استان قرار می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید